Harrastetuki

Olemme sitä mieltä, että lasten harrastaminen ei saisi loppua tai vaikeutua taloudellisista syistä. Kuitenkin perheiden taloudelliset edellytykset ja harrastustoiminnan kustannukset ovat kulkeneet viimeisten vuosien aikana eri suuntiin. Jokainen lapsi tai nuori, joka haluaa jatkaa ja kehittyä lajissaan, mutta jää harrastuksen ulkopuolelle kustannussyistä, on menetys koko lajille.

Pelkästään harrastaminen saati sitten kilpaileminen on kallista, eikä näin ollen jokaiselle lapselle tai nuorelle mahdollista. Yhteiskunnan velvollisuus on antaa jokaiselle mahdollisuus harrastukseen, oli se sitten jalkapallo tai muu laji.

Halusimme tehdä oman osan asian eteen ja siksi perustimme harrastetuki järjestelmän , jonka avulla mahdollistetaan jokaisen osallistuminen lajiin.

Käytäntö

Tukea on mahdollista hakea pakollisiin kustannuksiin; harrastemaksuun, varusteisiin yms. Varat tulevat yrityksien lahjoituksista ja sponsorisopimuksista. Tukihakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen ak.hakemus@gmail.com.

Hakemuksessa tulee ilmetä; kuka hakee, kenelle haetaan, mihin/mitä haetaan sekä perustelut. Hakemuksesta lähetetään päätös sähköpostilla. Mikäli päätös on myönteinen, viestissä ilmenee miten tuki suoritetaan.

Jalkapallojaoston sisältä on määritelty 2 henkilöä käsittelemään hakemuksia. Henkilöt ovat vaitiolositoumuksen alaisia ja hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Henkilöt ovat ainoat jotka hakemuksia käsittelevät.

Rohkeasti vain hakemusta lähettämään jos tarvetta on, haluamme auttaa !! Liikunta estää tehokkaasti myös lasten syrjäytymistä.

Jalkapallojaosto